Bygg

Vi bygger husen i norrländsk furu för bästa kvalitet och för att kunna klara de tuffa klimat som fjäll och kust kan ge. Fritidshusen byggs i sektioner för att underlätta transport och uppmontering. Vi hjälper till att ta fram en bra lösning för varje kund. Från första ritningen till färdigt hus. Vi levererar stommen utan isolering den monteras i efterhand för att uppnå bästa energistandard.