ROT

Med ROT-avdraget kan du spara in upp till 30% av arbetskostnaden för ett byggprojekt genom skattereduktion. Som privatperson och ägare av fastighet, hus, fritidshus, stuga eller bostadsrätt, har man ofta möjlighet att nyttja ROT-avdraget. Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad. Ring så berättar jag mer!